Xe cải tiến 05

Xe cải tiến 05

Liên hệ

Xe cải tiến bánh đặc đúc  loại dày.

kt; 60cm*1m*50cm

tôn; 0,8 ly- 1ly

sắt; V3+V4

trục p 28