moto điện 2,2kw

moto điện 2,2kw

Liên hệ

Moto điện 2,2 kw 1 pha

tốc độ 1.400v/p